اللهم انت لهاولوعظمت فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم
Ya Allah! Engkau Jua BagiNya. Jikalau Ia Sukar, Lapangkanlah baginya dengan kelebihan بسم الله الرحمن الرحيم

Saturday, August 22, 2015

Asma'Ul Husna






             Berikut adalah 99 nama Allah SWT (Asmaul Husna) beserta maknanya :

             1.  Ar-Rahmaan - Maha Pengasih, iaitu pemberi kenikmatan yang agung dan pengasih.

             2.  Ar-Rahiim - Maha Penyayang, iaitu pemberi kenikmatan yang di luar jangkaan dan
                  penyayang di akhirat.

             3.  Al-Malik - Maha Merajai/Menguasai/Pemerintah, iaitu mengatur kerajaan-Nya sesuai
                  dengan kehendak-Nya sendiri.

             4.  Al-Quddus - Maha Suci, iaitu tersuci dan bersih dari cela dan kekurangan.

             5.  As-Salaam - Maha Penyelamat, iaitu pemberi keselamatan dan kesejahteraan kepada
                  keseluruh makhluk-Nya.

             6.  Al- Mu'min - Maha Pengaman/Pemelihara Keamanan, iaitu siapa yang bersalah dan
                  makhluk-Nya itu benar-benar bersalah akan disiksa, sedang kepada yang taat akan
                  dipenuhi janji-Nya dengan pahala.

             7.  Al-Muhaimin - Maha Pelindung/Penjaga/Maha Pengawal serta Pengawas, iaitu
                  memerintah dan melindungi segala sesuatu.

             8.  Al-'Aziiz - Maha Mulia/Maha Berkuasa, iaitu kuasa-Nya mampu untuk berbuat
                  sekehendak-Nya.

             9.  Al-Jabbaar - Maha Perkasa/Maha Kuat/Yang Menundukkan segalanya, iaitu mencukupi
                  segala keperluan, melangsungkan segala perintah-Nya serta memperbaiki keadaan
                  seluruh hamba-Nya.

           10. Al-Mutakabbir - Maha Megah/Maha Pelengkap Kebesaran, iaitu yang melengkapi segala
                 kebesaran-Nya, menyendiri dengan sifat keagungan dan kemegahan-Nya.

           11. Al- Khooliq - Maha Pencipta, iaitu mengadakan seluruh makhluk tanpa asal  juga yang
                 menakdirkan adanya semua itu.

           12. Al-Baari' - Maha Pembuat/Maha Perancang/Maha Menjadikan, iaitu mngadakan sesuatu
                 yang bernyawa yang ada asal mulanya.

           13. Al-Musowwir - Maha Pembentuk/Maha Menjadikan Rupa Bentuk, iaitu memberikan
                 gambaran atau bentuk pada sesuatu yang berbeza dengan lainnya.( Al-Khaaliq adalah
                 mengadakan  sesuatu yang belum ada asal mulanya atau yang menakdirkan adanya itu.
                 Al-Baari' ialah mengeluarkannya dari yang sudah ada asalny, manakala Al-Musowwir
                 ialah yang memberinya bentuk yang sesuai dengan keadaan dan keperluannya).

           14. Al-Ghoffaar - Maha Pengampun, iaitu banyak memberi maaf-Nya dan menutupi dosa-
                 dosa dan kesalahan.

           15. Al-Qohhaar - Maha Pemaksa, iaitu menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaan-Nya
                 serta memaksa segala makhluk menurut kehendak-Nya.

           16. Al-Wahhaab - Maha Pemberi/Maha Menganugerah, iaitu memberi banyak kenikmatan
                 dan selalu memberi kurnia.

           17. Al-Razzaaq - Maha Pemberi Rezeki, iaitu memberi pelbagai rezeki serta membuat juga
                 sebab-sebab diperolehnya.

           18. Al-Fattaah - Maha Membukakan/Maha Pembuka, iaitu membuka gedung penyimpanan
                 rahmat-Nya untuk seluruh hamba-Nya.

           19. Al-'Aliim - Maha Mengetahui, iaitu mengetahui segala yang maujud dan tidak ada
                 satu benda pun yang tertutup oleh penglihatan-Nya.

           20. Al-Qoobidth - Maha Pencabut/Maha Penyempit Hidup/Maha Pengekang, iaitu mengambil
                 nyawa atau menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

           21. Al-Baasith - Maha Meluaskan/Maha Pelapang Hidup/Maha Melimpah Nikmat, iaitu
                 memudahkan terkumpulnya rezeki bagi siapa yang diinginkan oleh-Nya.

           22. Al-Khoofidth -Maha Menjatuhkan/Maha Menghinakan/Maha Perendah/Pengurang, iaitu
                 terhadap orang yang selayaknya dijatuhkan akibat kelakuannya sendiri dengan memberi
                 kehinaan, kerendahan, kesiksaan.

           23. Al-Roofi' - Maha Mengangkat/Maha Peninggi, iaitu terhadap orang yang selayaknya
                 diangkat kedudukannya kerana usahanya yang gigih, termasuklah golongan kamu yang
                 bertakwa.

           24. Al-Mu'iz - Maha Menghormati/Memuliakan/Maha Pemberi Kemuliaan/Kemenangan, iaitu
                 kepada orang yang berpegang teguh kepada agama-Nya dengan memberi pertolonan dan
                 kemenangan.
               
           25. Al-Muzil - Maha Menghina/Pemberi Kehinaan, iaitu kepada musuh-musuhnya dan musuh
                 umat Islam keseluruhannya.

           26. Al-Samii' - Maha Mendengar

           27. Al-Bashiir - Maha Melihat

           28. Al-Hakam - Maha Menghukum/Maha Mengadili, iaitu sebagai hakim yang menetapkan/
                 memutuskan yang tiada seorang pun dapat menolak keputusan-Nya, juga tidak seorang
                 pun berkuasa merintangi kelangsungan hukum-Nya itu.

           29. Al-'Adl - Maha Adil, iaitu sangat sempurna dalam keadilan-Nya itu.

           30. Al-Lathiif  - Maha Menghalusi/Maha Teliti/Maha Lembut Serta Halus, iaitu mengetahui
                 segala sesuatu yang samar-samar, pelik-pelik dan kecil-kecil.

           31. Al-Khobiir - Maha Waspada/Maha Mengetahui.

           32. Al-Haliim - Maha Penyabar/Maha Penyantun/Maha Penghamba, iaitu yang tidak tergesa
                 -gesa melakukan kemarahan dan tidak pula gelojoh memberikan siksaan.

           33. Al-'Adzhiim - Maha Agung, iaitu mencapai puncak tertinggi dan di mercu keagungan
                 kerana bersifat dengan segala macam sifat kebesaran dan kesempurnaan.

           34. Al-Ghofuur - Maha Pengampun, iaitu banyak pengampunan-Nya kepada hamba-hamba
                 -Nya.

           35. Asy-Syakuur - Maha Pembalas/Maha Bersyukur, iaitu memberikan balasan yang banyak
                 sekali atas amalan yang kecil.

           36. Al-'Aliy - Maha Tinggi Martabat-Nya/Maha Tinggi serta Mulia, iaitu mencapai tingkat
                 yang setinggi-tingginya yang tidak mungkin digambarkan oleh akal fikiran sesiapa
                 pun dan tidak dapat difahami oleh otak yang bagaimana pandainya pun.

           37. Al-Kabiir - Maha Besar, iaitu kebesaran-Nya tidak tercapai oleh pancaindera atau akal
                 manusia.

           38. Al-Hafidz - Maha Pemelihara/Maha Pelindung/Maha Memelihara, iaitu menjaga segala
                 sesuatu jangan sampai rosak dan goyah. Juga menjaga segala amal perbuatan hamba-
                 hamba-Nya sehingga tidak akan disia-siakan sehingga sedikit pun untuk diberikan
                 balasannya.

           39. Al-Muqiit - Maha Pemberi Kecukupan/Maha Pemberi Keperluan, iaitu baik yang merupa-
                 kan makanan tubuh atau pun makanan rohani.

           40. Al-Hasiib - Maha Penjamin/Maha Mencukupi/Maha Penghitung, iaitu memberikan
                 jaminan kecukupan kepada seluruh hamba-Nya pada hari Qiamat.

           41. Al-Jaliil - Maha Luhur, iaitu yang memiliki sifat-sifat keluhuran kerana kesempurnaan
                 sifat-sifat-Nya.

           42. Al-Kariim - Maha Pemurah, iaitu mulia tanpa had dan memberi sesiapa pun tanpa diminta
                 atau sebagai penggantian dan sesuatu pemberian.

           43. Ar-Roqiib - Maha Peneliti/Maha Pengawas Maha Waspada, iaitu yang mengamat-amati
                 gerak-geri segala sesuatu dan mengawasinya.

           44. Al-Mujiib - Maha Mengabulkan, iaitu yang memenuhi permohonan sesiapa saja yang
                 berdoa kepada-Nya.

           45. Al-Waasi' - Maha Luas Pemberian-Nya, iaitu kerahmatan-Nya merata kepada segala
                 yang maujud dan luas pula ilmu-Nya terhadap segala sesuatu.

           46. Al-Hakiim - Maha Bijaksana, iaitu memiliki kebijaksanaan yang tertinggi, kesempurnaan
                 ilmu-Nya serta kerapian dalam membuat segala sesuatu.

           47. Al-Waduud - Maha Pencipta/Maha Menyayangi, iaitu yang menginginkan segala
                 kebaikan untuk seluruh hamba-Nya dan juga berbuat baik pada mereka itu dalam segala
                 hal dan keadaan.

           48. Al-Majiid - Maha Mulia, iaitu yang mencapai tingkat teratas dalam hal kemuliaan dan
                 keutamaan.

           49. Al-Baa'ith - Maha Membangkitkan, iaitu membangkitkan semangat dan kemahuan , juga
                 membangkitkan para Rasul dan orang-orang yang telah mati dari kubur masing-masing
                 nanti setelah tibanya hari Qiamat.

           50. Asy-Syahiid - Maha Menyaksikan/Maha Mengetahui keadaan semua makhluk.

           51. Al-Haq - Maha Haq/Maha Benar, iaitu kekal dan tidak akan berubah sedikit pun.

           52. Al-Wakiil - Maha Pentadbir/Maha Berserah/Maha Memelihara Penyerahan, iaitu
                 memelihara semua urusan hamba-Nya dan apa-apa yang menjadi keperluan mereka itu.

           53. Al-Qowiyy - Maha Kuat/Maha Memiliki Kekuatan, iaitu yang memiliki kekuasaan yang
                 sesempurnanya.

           54. Al-Matiin - Maha Teguh/Maha Kukuh atau Perkasa/Maha Sempurna Kekuatan-Nya, iaitu
                 memiliki keperkasaan yang sudah sampai di puncaknya.

           55. Al-Waliyy - Maha Melindungi, iaitu melindungi serta mengaturkan semua kepentingan
                 makhluk-Nya kerana kecintaan-Nya yang amat sangat dan pemberian pertolongan-Nya
                 yang tidak terbatas pada keperluan mereka.

           56. Al-Hamiid - Maha Terpuji, iaitu yang memang sudah selayaknya untuk memperoleh
                 pujian dan sanjungan.

           57. Al-Muhshii - Maha Menghitung/Maha Penghitung, iaitu yang tiada satu pun tertutup dari
                 pandangan-Nya dan semua amalan diperhitungkan sebagaimana wajarnya.

           58. Al-Mubdi' - Maha Memulai/Pemula/Maha Pencipta dari asal, iaitu yang melahirkan
                 sesuatu yang asalnya tidak ada dan belum maujud.

           59. Al-Mu'iid - Maha Mengulangi/Maha Mengembalikan dan Memulihkan, iaitu
                 menumbuhkan kembali setelah lenyapnya atau setelah rosaknya.

           60. Al-Muhyii - Maha Menghidupkan, iaitu memberikan daya kehidupan pada setiap
                 sesuatu yang berhak hidup.

           61. Al-Mumiit - Maha Mematikan, iaitu mengambil kehidupan (roh) dari apa-apa yang
                 hidup.

           62. Al-Hay - Maha Hidup, iaitu sentiasa kekal hidup-Nya itu.

           63. Al-Qayyuum - Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya, iaitu baik zat-Nya, sifat-Nya,
                 af'al-Nya (Ciptaan/Perbuatan-Nya). Juga membuat berdiri-Nya apa-apa yang selain Dia.
                 Dengan-Nya pula berdirinya langit dan bumi ini.

           64. Al-Waajid - Maha Penemu/Maha Menemukan, iaitu dapat menemukan apa saja yang
                 diinginkan oleh-Nya, maka tidak berkehendakkan pada suatu apa pun kerana sifat
                 kaya-Nya yang secara mutlak.

           65. Al-Maajid - Maha Mulia (sama dengan no.48 yang berbeza hanyalah tulisannya
                 dalam bahasa Arab, ejaan sebenarnya no.48 Al-Majiid, sedangkan no.65 Al-Maajid)

           66. Al-Waahid - Maha Esa

           67. Ash-Shomad - Maha Diperlukan/Maha Diminta/Yang Menjadi tumpuan, iaitu selalu
                 menjadi tujuan dan harapan orang di waktu ada hajat keperluan.

           68. Al-Qaadir - Maha Berkuasa/Maha Kuasa/Maha Berupaya.

           69. Al-Muqtadir - Maha Menentukan,

           70. Al-Muqoddim - Maha Mendahulukan/Maha Menyegera, iaitu mendahulukan sebahagian
                 benda dari yang lainnya dalam mewujudnya, atau dalam kemuliaannya,  selisih waktu
                 atau tempatnya.

           71. Al-Muakhkhir - Maha Menangguhkan/Maha Mengakhirkan/Maha Membelakangkan/Maha
                 Melambat-lambatkan, iaitu melewatkan sebahagian sesuatu dari yang lainnya.

           72. Al-Awwal - Maha Permulaan/Maha Pertama, iaitu terdahulu sekali dari semua yang
                 maujud.

           73. Al-Aakhir - Maha Penghabisan/Yang Akhir, iaitu kekal terus setelah habisnya segala
                 sesuatu yang maujud.

           74. Azh-Zoohir - Maha Zahir/Maha Nyata/Maha Menyatakan, iaitu menyatakan dan
                 menampakkan kewujudan-Nya itu dengan bukti-bukti dan tanda-tanda ciptaan-Nya.

           75. Al-Baathin - Maha Tersembunyi, iaitu tidak dapat dimaklumi zat-Nya, sehingga tidak
                 seorang pun dapat mengenal zat-Nya itu.

           76. Al-Waalii - Maha Menguasai/Maha Menguasai Urusan/Yang Maha Memerintah, iaitu
                 menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaan-Nya dan menjadi milik-Nya.

           77. Al-Muta'aalii - Maha Suci/Tinggi, iaitu terpelihara dari segala kekurangan dan
                 kerendahan.

           78. Al-Barr - Maha Dermawan/Maha Bagus/Yang Banyak Membuat Kebajikan, iaitu banyak
                 kebaikan-Nya dan besar kenikmatan yang dilimpahkan-Nya.

           79. At-Tawwaab - Maha Penerima Taubat, iaitu memberi pertolongan kepada orang-orang
                 yang melakukan maksiat untuk bertaubat lalu Allah akan menerimanya.

           80. Al-Muntaqim -Maha Penyiksa/ Yang Maha menghukum, iaitu menghukum mereka yang
                 bersalah dan orang yang berhak untuk memperoleh siksa-Nya.

           81. Al-'Afuu - Maha Pemaaf/Yang Maha Pengampun, iaitu menghapuskan kesalahan orang
                 yang suka kembali untuk meminta maaf pada-Nya.

           82. Ar-Rouuf - Maha Pengasih/Maha Mengasih, iaitu banyak kerahmatan dan kasih
                 sayang-Nya.

           83. Al-Ahad - Maha Tunggal

           84. Maalikul Mulk - Maha Pemilik Kekuasaan/Maha Menguasai Kerajaan/Pemilik Kedaulatan
                Yang Kekal, maka segala perkara yang berlaku di alam semesta, langit, bumi dan
                 sekitarnya serta yang di alam semesta itu semuanya sesuai dengan kehendak dan
                 iradat-Nya.

           85. Zul-Jalaali Wal Ikraam - Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan/Maha Memiliki
                 Kebesaran dan Kemuliaan, Juga zat yang mempunyai keutamaan dan kesempurnaan
                 pemberi kurnia dan kenikmatan yang amat banyak dan melimpah-ruah.

           86. Al-Muqsith - Maha Mengadili/Maha Saksama, iaitu memberi kemenangan pada orang-
                 orang yang teraniaya dari tindakan orang-orang yang menganiaya dengan keadilan-
                 Nya.
                  
           87. Al-Jaami' - Maha Mengumpulkan/Maha Pengumpul, iaitu mengumpulkan pelbagai
                 hakikat yang telah bercerai-berai dan juga mengumpulkan seluruh manusia pada
                 hari pembalasan.

           88. Al-Ghoniy - Maha Kaya Raya/Maha Kaya serta Serba Lengkap, iaitu tidak berkehendak-
                 kan apa jua pun dari yang selain zat-Nya sendiri, tetapi yang selain-Nya itu amat
                 mengharapkan kepada-Nya.

           89. Al-Mughniy - Maha Pemberi Kekayaan/Maha Mengkayakan dan Memakmurkan, iaitu
                 memberikan kelebihan berupa kekayaan yang berlimpah-ruah kepada siapa saja yang
                 dikehendaki dari golongan hamba-hamba-Nya.

           90. Al-Maani'- Maha Membela atau Maha Menolak/Maha Pencegah, iaitu membela hamba
                 hamba-Nya yang soleh dan menolak sebab-sebab yang menyebabkan kerosakan.

           91. Adh-Dthoor - Maha Mendatangkan Mudharat/Maha Pembuat Bahaya/Maha Pemberi
                 Bahaya, iaitu dengan menurunkan siksa-siksa kepada musuh-musuh-Nya.

           92. An-Naafi' - Maha Pemberi Manfaat, iaitu meluaslah kebaikan yang dikurniakan-Nya
                 itu kepada semua hamba  masyarakat dan negeri.

           93. An-Nuur - Maha Pemberi Cahaya/Maha Bercahaya, iaitu menonjolkan zat-Nya sendiri
                 dan menampakkan untuk selain-Nya dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya.

           94. Al-Haadi - Maha Pemberi Petunjuk/Yang Memimpin dan Memberi Petunjuk, iaitu
                 memberikan jalan yang benar kepada segala sesuatu agar berterusan adanya dan terjaga
                 kehidupannya.

           95. Al-Badii - Maha Indah/Tiada Bandingan/Maha Pencipta Yang Baru, iaitu sehingga
                 tiada contoh dan yang menyamai sebelum keluarnya ciptaan-Nya itu.
       
           96. Al-Baaqi - Maha Kekal, iaitu kekal hidup-Nya untuk selama-lamanya.

           97. Al-Waarith - Maha Membahagi/Maha Mewarisi/Maha Pewaris, iaitu kekal setelah
                 musnahnya seluruh makhluk.

           98. Ar-Rosyiid - Maha Cendekiawan/Maha Pandai/Bijaksana/Maha Memimpin, iaitu yang
                 memimpin kepada kebenaran, iaitu memberi penerangan dan panduan pada seluruh
                 hamba-Nya dan segala peraturan-Nya itu berjalan mengikut ketentuan yang digariskan
                 oleh kebijaksanaan dan kecendikiawan-Nya.

           99. Ash-Shobuur - Maha Penyabar, iaitu tidak tergesa-gesa memberikan siksaan dan tidak
                 juga cepat melaksanakan sesuatu sebelum masanya.



                                                                                   ********************

0 comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...